Dimensiunea inelului Italia

Graficul de mărimi se aplică Italiei, Spaniei și Elveției.

{as_size} / {as_monitor} iFrame embed
Imaginea dimensiunea reală a  Dimensiunea inelului Italia .