Litere grecești

∞ Simboluri matematice | α β ∑ Litere grecești | ⁽¹²³⁾ Simboluri subscript / superscript | ½ ⅓ ¼ Simboluri de fracție
Faceți clic pe pictograma pentru a copia în clipboard ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
pronunție:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ Toate simbolurile sunt caracter unicod, nu imagine sau caractere combinate. Dar le puteți combina și singuri. ※
Simbol de text înțeles Copy / Paste
Σ litera greacă SIGMA
α litera greacă alfa
β litera greacă BETA
γ Litera greacă GAMMA
δ Litera greacă DELTA
ε litera greacă Epsilon
ζ litera greacă ZETA
η Litera greacă ETA
θ Litera greacă THETA
ι Litera greacă IOTA
κ litera greacă Kappa
λ litera greacă lambda
μ litera greacă μ
ν litera greacă nu
ξ litera greacă XI
ο litera greacă omicron
π Litera greacă PI
ρ Litera greacă RHO
σ Litera greacă SIGMA
τ Litera greacă TAU
υ Litera greacă UPSILON
φ litera greacă Φ
χ litera greacă CHI
ψ litera greacă PSI
ω Litera greacă omega