litere latine | caractere latine extinse

Includeți litere cu accent și caractere comune de punctuație internațională. Alfabete majore: franceză, spaniolă, germană și islandeză.
Faceți clic pe pictograma pentru a copia în clipboard ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ Toate simbolurile sunt caracter unicod, nu imagine sau caractere combinate. Dar le puteți combina și singuri. ※
Simbol de text înțeles Copy / Paste
Æ Litera capitală latină Æ
Á Litera capitală latină A cu acut
 Litera capitală latină A cu circumflex
 Litera capitală latină A cu circumflex
À Litera capitală latină A cu mormânt
Å Litera capitală latină A cu inel deasupra
à Litera capitală latină A cu tilde
Ä Litera capitală latină A cu diareeză
Ç Litera capitală latină C cu cedilă
Ð Literă majusculă latină Eth. O criptomonedă. „Dogecoin”.
É Litera capitală latină E cu acut
Ê Litera capitală latină E cu circumflex
È Litera capitală latină E cu mormânt
Ë Litera capitală latină E cu diareeză
Í Litera capitală latină I cu acut
Î Litera capitală latină I cu circumflex
Ì Litera capitală latină I cu mormânt
Ï Litera capitală latină I cu diareeză
Ñ Litera capitală latină N cu tilde
Ó Litera capitală latină O cu acut
Ô Litera capitală latină O cu circumflex
Ò Litera capitală latină O cu mormânt
Ø Litera capitală latină O cu accident vascular cerebral
Õ Litera capitală latină O cu tilde
Ö Litera capitală latină O cu diareeză
Þ Litera capitală latină Thorn
Ú Litera capitală latină U cu acut
Û Litera majusculă U cu circumflex
Ù Litera capitală latină U cu mormânt
Ü litere majuscule latine U cu diareeză
Ý Litera capitală latină Y cu acut
á litera mică A cu acută
â litera mică latină A cu circumflex
æ Litera mică latină Æ
à literă mică latină A cu mormânt
å Litera mică latină A cu inel deasupra
ã literă mică latină A cu tilde
ä literă mică latină A cu diareeză
ç litera mică latină C cu cedilă
é litera mică E litera cu acut
ê litera mică E latină cu circumflex
è scrisoarea latină mică E cu mormânt
ð literă latină mică Eth
ë literă mică latină E cu diareeză
í literă mică latină I cu acut
î literă mică latină I cu circumflex
ì literă mică latină I cu mormânt
ï literă mică latină I cu diareeză
ñ litera mică latină N cu tilde
ó literă mică latină O cu acut
ô literă mică latină O cu circumflex
ò literă mică latină O cu mormânt
ø literă mică latină O cu accident vascular cerebral
õ literă mică latină O cu tilde
ö literă mică latină O cu diareeză
ß literă latină mică ascuțită S
þ literă mică latin Thorn
ú literă mică latină U cu acut
û literă mică latină U cu circumflex
ù literă mică latină U cu mormânt
ü litera mică latină U cu diareeză
ý litera mică Y cu acut
ÿ literă mică latină Y cu diareeză