Semn de paragraf

• semne de punctuatie | ❝ Ghilimele | » simboluri între paranteze | § semn de paragraf | * simboluri asterisc
Faceți clic pe pictograma pentru a copia în clipboard ▼
§
※ Toate simbolurile sunt caracter unicod, nu imagine sau caractere combinate. Dar le puteți combina și singuri. ※
Simbol de text înțeles Copy / Paste
§ semn de secțiune / capitol
semn de paragraf
marcare inversă a paragrafului
marca de referință din Asia de Est